+31 (0)20 612 2597 info@snelkliniek.nl

Kwaliteitsborging

Helaas kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorgverlening van de Snelkliniek. Indien u een klacht heeft, kunt u deze klacht kenbaar maken door te mailen naar info@snelkliniek.nl. Ga naar de Algemene Voorwaarden om meer te lezen over de klachtenprocedure. De gegevens die u verstrekt in de klachtenprocedure worden apart van uw medisch dossier bewaard. Wij proberen uiterlijk binnen 4 weken deze klacht naar tevredenheid af te handelen. 

Graag gaan wij met u in gesprek over hetgeen waar u ontevreden over bent. Snelkliniek zal met elke mogelijkheid, voor zover dit redelijkerwijze haalbaar is, naar een gepaste oplossing zoeken. Mocht het niet mogelijk zijn om ondanks de aangeboden oplossing de wederpartij in onderling overleg alsnog tevreden te stellen, dan kan de wederpartij een klachtenprocedure in gang stellen op grond van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (de Wkkgz).